Dil Seçimi
Sosyal Medya

Sepetiniz

Sepetiniz boş!

Hesabım

Blog

Ten Pass Ozon Tedavisi

Ten Pass Ozon Tedavisi

Ozon 1950 yıllarının başlarında ilk kez keşfedilmiştir. Özel bir ozon cihazı aracılığı ile oksijen 3 değerlikli oksijene yani ozona dönüştürülür. Ozon stabil değildir. Çok hızlı bir şekilde form değiştirir. İlk keşfinde yara ve enfekte yara tedavisinde kullanılan ozon günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Ten Pass Ozon Tedavisi

Ozon uzun yıllar, Ortodoks tıbbı tarafından göz ardı edilmiş, tedavi yöntemleri arasında kabul edilmemiştir. Ozonun faydalarını gösteren birçok araştırma ve kanıt mevcuttur. Bunlar gün geçtikçe artmaktadır. Ozon bugün faydası ve etkisi inkar edilemeyecek bir tedavi yöntemidir. Ozon günümüzde, kalp hastalıkları, dolaşım bozuklukları, hepatit lyme hastalığı, kanser, kronik yorgunluk otoimmun hastalıklar, herni diskal, diş hastalıkları, fibromiyalji, detoks gibi birçok hastalığın tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Ozonun hastalıklara göre farklı uygulama yöntemleri vardır. Major ozonterapi Minor ozonterapi Rectal ozon Torbalama Eklem içi uygulamalar Ozon sauna Cilt altı enjeksiyonlar Ozonun tedavi edici etkisine karşı Ortodoks tıbbının şüpheli yaklaşımının devam etmesinin yanı sıra, ozon uygulayıcılarının arasında da özellikle majör ozon tedavisinin uygulanış yöntemleri konusunda bir fikir birliği yoktur. Ozon tedavisi ile ilgili 2010 yılında yapılan bir toplantı sonunda ‘’Madrid Deklerasyonu ‘’ olarak adlandırılan bir bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiri tavsiye edilen ve edilmeyen ozon tedavi yöntemleri, hangi endikasyonlarda uygulama yapılabileceği gibi ozon tedavisinde uygulamalarla ilgili bir çerçeve çizmiştir. Bu çerçeve dışında kalan yöntemlere karşı katı bir defans vardır. Avrupa ozon uygulayıcıları majör ozon tedavisini sadece kan ozonlaması olarak kabul etmektedir. Oysa özellikle Rus doktorların başını çektiği bir grup serum ozonlama yöntemini de tedavilerinde kullanmaktadırlar. Özellikle immün sistemi aktive etme konusunda çok etkili olan serum ozonlama yöntemi, Madrid Deklerasyonunda çerçevesi çizilen tedavi protokollerinin dışındadır. Ayrıca Dr.Lahodny tarafında bulunan ve uygulanan Ten Pass Ozon tedavisi olarak adlandırılan yüksek doz ozon tedavisine de mesafeli bir tavır vardır. Yüksek doz ozon uygulamasının laboratuvar olarak kanda hemoliz yapıcı etkisi olmadığı gösterildiği halde, hala bu korku bazı doktorlar tarafından aşılamamıştır. Ozon egzersiz, yüksek doz C vitamin tedavisi ve Hiperbarik Oksijen tedavilerine benzer bir şekilde vücudun doğal antioksidan sistemlerini harekete geçirir. Ozonun bir antioksidan enzim olan Superoksitdismutaz (SOD) üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek Doz Ozon Tedavisi yani Ten Pass Ozon tedavisi uygulama amacı olarak diğer ozon tedavi yöntemlerinden farklıdır. Yüksek Doz Ozon tedavisi kök hücre üretimini artırıcı etki oluşturarak bir çeşit kök hücre tedavisi gibi sonuçlar oluşturur. Bu özelliği ile Ten Pass Ozon birçok hastalığı tedavisinde etkili sonuçlar oluşturur. Bu hastalıklar; Kanser tedavisinde doğrudan tümör inhibe edici etkisi vardır. SOD üzerinden antioksidan sistemini aktive eder. Bağışıklık hücrelerinde ve enzim miktarındaki artışa bağlı interferon üretimi anti tümör etki eder. Ayrıca Yüksek Doz Ozon primer kanser hücresi üretimini ve metastazı azaltabilir. İleri devre kanser vakalarında da olumlu etkileri vardır. Yüksek doz ozon eozinofil ve T8 lenfositlerde artış sağlayarak tümör hücrelerinin yokedilmesine katkı sağlar. Bu etkisi güçlü bir immun sistem aktivasyonu sağlar. Yüksek Doz Ozon tedavisi kronik hastalıkların özellikle otoimmun kaynaklı Parkinson, Multipl Skleroz ve Psöriasis gibi hastalık tedavilerinde olumlu katkılar sunabilir. Detoks etkisi önemlidir. Ozon karaciğer detoks fazlarından I ve II üzerine etkilidir. Vücutta özellikle kurşun, kadmiyum, aluminyum, civa gibi ağır metal detoksu ihtiyacı olan durumlarda, hızlı detoksifikasyon için önemli katkılar sunar. Toksin yüküne bağlı gelişen tükenmişlik sendromu, uykusuzluk, bitkinlik gibi durumların tedavisinde vücudun enerjisinin artmasında sağladığı katkı sonucu önemli rahatlama sağlar. Yüksek doz ozon tedavisi toksik yükün bir sonucu olarak gelişen mitokondrial disfonksiyon üzerine etkilidir. Mitokondrilerin detoksifikasyonu, rehabilitasyonu ve proliferasyonunu sağlar. Dolaşım sistemi üzerinde oluşan etkileri ile bunlara bağlı gelişen rahatsızlıkların çözümünde önemli etki sağlar. Tinnutus, Makuler dejenerasyon, saç dökülmesi, spider ven tedavisinde etkilidir. Yüksek Doz Ozon tedavisi anti aging etkilidir. Tedavi sonucunda ciltte oluşan kırışıklıkların düzelmesi daha sağlıklı ve düzgün cilt oluşumunda etkilidir. Okijenlenmeye bağlı oluşan kolajen ve elastin yüzeysel kremlerden daha etkili bir şekilde pürüzsüz ve genç bir cilt yapısı oluşmasına katkı sağlar. Özellikle Lyme hastalığı gibi sistemik viral hastalıkların tedavisinde başarılı etkileri vardır. Dismenore ağrılarını ortadan kaldırırken, yumurtalık fonksiyonlarını geliştirir.

  • paylaş